Scheckiwwerreechung vum Club des Jeunes Erpeldange

 

A Präsenz vum Buergermeeschter Claude Gleis, hunn d‘Vertrieder vum Club des Jeunes Ierpeldeng e Sonden, 28. Oktober e Scheck vun 1450 € un d’Fondatioun vum Grand-Duc a vun der Grande-Duchesse iwwerreecht.

Scheckiwwerreechung vum CDJ Ierpeldeng

All Joer sammelen déi Jonk no de Feierdeeg d’Chrëschtbeemercher an der Gemeng an, a kréien dofir vun hire Matbierger eng Spend. Den Erléis vun dëser Sammelaktioun geet dann un de gudden Zweck.

Fir 2017/18 ass dësen Don un d’Fondatioun vum Grand-Duc a vun der Grande-Duchesse gaangen, fir hir Aarbecht am Beräich vun der sozialer Hëllef hei am Land.

D’ganz Equipe vun der Fondatioun seet op dëser Platz dem Comité an de Membere vum Club des jeunes e grousse Merci fir hiren Asaz an déi generéis Spend!